Wijkcoach | StreetsmArt

Even voorstellen..

 

Elhoussaine Hmimou, wijkcoach Oost

 

Sinds 1 januari 2013 is het project Wijkcoach Oost gestart. De wijkcoach is werkzaam in en vanuit de Indische buurt en wordt uitgevoerd door Stichting StreetmsArt in opdracht van Stadsdeel Oost. Dit project is ontstaan naar aanleiding van de vraag vanuit buurtbewoners en professionals.

 

Doelstelling

Het project is gestart in het kader van het Sociale plusprogramma Indische buurt, als onderdeel van de pleinen aanpak Indische buurt. Het doel is op jongeren in de Indische buurtop hun weg naar zelfstandigheid, ofwel naar een situatie waarin zij naar vermogen kunnen participeren in de maatschappij en problemen zelf en naar eigen inzicht kunnen oplossen.

 

Werkwijze

Jongeren wijkcoach is de verbinding tussen jongeren uit de Indische buurt en het (professionele) aanbod dat er voor deze doelgroep beschikbaar is. De jongeren wijkcoach verbindt jongeren met vrijetijdsaanbod, dan wel zorgpartners wanneer zorgvragen worden gesignaleerd.

 

Doelgroep

Jongeren tussen 12 en 23 jaar.

Bewoners in de Indische buurt.

 

Wat doet de wijkcoach

Op een outreachende manier, d.w.v. in hun eigen leefwereld op hun eigen plekken.

  • zoekt aansluiting met de jongeren in de buurt. Zorgt ervoor dat hij de doelgroepen kent en dat zij hem kennen.
  • activeert en stimuleert hen deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten;
  • legt contact en werkt samen met partners die met jongeren werken in de Indische buurt.
  • signaleert zorgvragen bij jongeren en draagt warm over naar de juiste partners;
  • stimuleert en coacht jongeren die zich willen inzetten voor de buurt

Aanmelden/contact

Wat ik jou kan bieden is consult en coaching. Dus aarzel niet en neem contact met me op als er vragen zijn.