Wie zijn wij? | StreetsmArt

StreetsmArt is een jongerenorganisatie die een community biedt aan jongeren en andere buurtbewoners uit de Indische buurt.

Met een vast ontmoetingspunt, creëeren wij een plek waar jongeren elkaar en andere buurtbewoners kunnen ontmoeten, en waar vanuit mooie samenwerkingen en activiteiten ontstaan. Verbindingen worden gelegd, talenten en competenties vworden verder ontwikkeld en bewustwording voor zichzelf en voor de buurt wordt gestimuleerd.