Programma | StreetsmArt

StreetFit Programma

Corona raakt ons allen in het dagelijks leven en het perspectief voor de toekomst. Voor kinderen en jongeren is deze sociale impact extra hoog. En nu de scholen opnieuw dicht zijn en veel activiteiten zijn afgelast, zijn velen letterlijk ook meer uit zicht. Het is voor gemeenten een grote uitdaging om verbonden te blijven met kinderen en jongeren in hun gemeente. Ook liggen spanningen tussen generaties op de loer. Het voorkomen daarvan is in ieders belang. 

 

Veel jongeren tussen 16-24 jaar hebben moeite met het geïsoleerde leven. Zij missen sociale contacten en missen (gezonde) bezigheden in de vrije tijd. De organisaties StreetsmArt en MousidGym werken in Oost met de doelgroep 16-24 jarigen en signaleren dat psychische problemen (zoals depressie) en een ongezonde leefstijl steeds vaker voorkomen onder jongeren in hun netwerk. De problematiek van de jongeren is voor hen aanleiding om in 2021 de krachten te bundelen.

 

StreetsmArt wil komend jaar met Mousidgym het project Streetfit uitvoeren. Dit project zorgt voor een verbinding tussen sport en de coaching.

Elhoussaine Hmimou, oprichter van StreetsmArt heeft als ambulant hulpverlener veel ervaring met de jongeren en zicht op de problematiek van de jongeren. Hij zal zich inzetten als lifestyle coach.

Een life coach coacht mensen om zelf hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven vorm te geven. De coaching is er in dit geval opgericht dat jongeren bewust gaan nadenken en op zoek naar meer inhoud en zingeving. En altijd draait het om de drie kernvragen wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Mousid Akhamrane van Mousidgym zal zich ontfermen over de jongeren die graag willen sporten en kickboksen. Door jongeren sportactiviteiten te bieden verminderen we eenzaamheid, en worden jongeren weer actief, wat goed kan werken tegen de psychische problematiek waarmee jongeren in deze tijd kampen. Vanuit de sportactiviteiten kunnen jongeren gestimuleerd worden om het eigen leven meer richting te geven, en eventueel ook in gesprek te gaan met Elhoussaine of andere vrijwilligers of professionals verbonden aan StreetsmArt. Hieronder treft u een toelichting op het plan.

 

StreetFit: wekelijks streetworkouts voor kwetsbare jongeren

Streetfit schrijft in op de combinatie van tegengaan van eenzaamheid en in beweging brengen. Met het aanbod Streetfit willen wij van betekenis zijn voor Amsterdammers van 16 tot met 24 jaar. Sinds de oprichting van Stichting StreetsmArt in 2010 is ons doel om een sociaal buurtinitiatief te zijn voor met name kwetsbare Amsterdammers die nog niet vanzelfsprekend meedoen, een beperkt netwerk hebben en/of in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben. MousidGym organiseert al jaren sportactiviteiten in Oost en bereikt veel jongeren uit de hiervoor beschreven doelgroep met sport en kickboksen.

 

Het project StreetFit start op buitenlocatie in Oost. We bouwen op het Makassarplein een Calisthenics parkje en zijn daar op vaste momenten aanwezig met enkele begeleiders. Daar gaan we met jongeren uit de kwetsbare doelgroep sporten en na afloop gaan we in gesprek, vanzelfsprekend rekening houdend met de corona-regels. De beide organisaties trachten jongeren uit hun netwerk te enthousiasmeren om naar de parkjes te komen en om weer actief te zijn. 

 

Vanuit Streetfit stimuleren we de deelnemers en bespreken we verschillende manieren om zich in het leven en werk op een positieve manier door te ontwikkelen. We tonen hen er alternatieven zijn, zoals de richting van assistent sportcoach. Jongeren die dit willen, kunnen we toeleiden naar een LSR certificaat.

 

Vanuit onze Streetfit activiteiten willen wij jongeren vervolgens toeleiden naar onze vaste plek bij Streetsmart, waar jongeren elkaar en andere buurtbewoners kunnen ontmoeten, en waar vanuit mooie samenwerkingen en activiteiten kunnen ontstaan. Verbindingen worden gelegd, talenten en competenties worden verder ontwikkeld en bewustwording voor zichzelf en voor de buurt wordt gestimuleerd. 

 

Streetfit: Vaste locatie

Op onze vaste locatie kunnen jongeren gewoon zonder afspraak naar binnen. Sommige jongeren zijn nog aan het zoeken en andere hebben al ideeën wat ze zouden willen, bv een vrijwilliger worden. Deze jongeren willen wij extra ondersteuning bieden door het inzetten van vrijwilligers uit de buurt. Een van hen, Marina Joren, is ervaren hulpverlener en ook een ervaringsdeskundige.

Zij is in staat jongeren te enthousiasmeren en te coachen in de richting die zij ambiëren. Marina’s expertise is jongeren en organisaties te verbinden. Vanuit haar werkervaring bij de sociale dienst is zij heel goed om jongeren en jongerenpunt in samenwerking te krijgen.  De inzet van Marina zal op vrijwilligers basis zijn. 

 

Voor deelnemers zonder start kwalificatie bieden wij de mogelijkheid om in gesprek te gaan met een vaste samenwerkingspartner vanuit WPI jongerenpunt die een aantal keer per week een spreek uur (huiskamer) komt houden bij streetsmArt. Samen kunnen ze dan in gesprek gaan over mogelijkheden over leerwerkplekken of werk.  

 

Op de vaste locatie gaan we door met sport en culturele activiteiten en het verbeteren van de gezondheid, participatie en zinvolle dagbesteding. Onze herkenbaarheid zorgt ervoor dat steeds meer (in)formele organisaties ons weten te vinden en samenwerking zoeken om gezamenlijk een positieve impuls te geven aan de ontwikkeling van kwetsbare jonge Amsterdammers.

 

Samenwerkingspartners Streetfit:

  • Jongerenpunt Wpi(ondersteuning voor bemiddeling)
  • Afdeling sport stadsdeel oost
  • Eigenhaard ( voor leerwerkplekken)
  • VIA onderdeel Permens

Organisaties zoals bij Levvel (voorheen Spirit, gespecialiseerde jeugdhulp), de Bascule (GGZ), Levvel5 (voorheen Lijn5 NH, LVB),  FACT jeugd, Stichting MEE en  jeugd & veiligheid  worden waar nodig ingezet voor noodzakelijke expertise.

 

Hoofddoelstelling:

De doelstellingen van Streetfit zijn: 

1)  Weerbaarheid (zelfvertrouwen en incasseringsvermogen) van jongeren versterken;

2)  Positief zelfbeeld versterken;

3)  Eenzaamheid tegen gaan. 


 

Streetfit wil hiermee bereiken dat deelnemers:

  • een toegenomen interesse hebben voor om in beweging te blijven;
  • positieve manieren vinden om zichzelf te uiten;
  • hun interesses, talenten en competenties verder hebben ontwikkeld; 
  • een positiever zelfbeeld hebben ontwikkeld;
  • een groter verantwoordelijkheidsgevoel hebben gekregen jegens de maatschappij, en hun eigen aandeel hierin hebben vergroot;

 

Aansluiting bij  speerpunten Rijksoverheid 

Vanuit het Rijk zijn er voor de periode tot en met december middelen beschikbaar gesteld om jongeren van 16 tot 24 jaar extra activiteiten te bieden voor meer perspectief in coronatijd. Jongeren en jongvolwassenen moeten door de coronamaatregelen op relatief veel leefgebieden inleveren terwijl zij zelf doorgaans niet tot een risicogroep behoren. Ze ervaren vaak meer dan andere leeftijdsgroepen mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst. 

 

Looptijd project

Dit project wordt in 2021 uitgevoerd. De huidige aanvraag geldt voor tot december 2021. 

 

Voor meer informatie: dan kun je contact op nemen bij https://www.instagram.com/stadsmarinier